Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

8 września, 2017