Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce

4 kwietnia, 2018