Informacja o zwiększeniu udziału powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

11 września, 2018