Korekta raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I półrocze 2010 r.

9 sierpnia, 2010