Korekta raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I półrocze 2013 r.

6 sierpnia, 2013