Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. dotycząca zmiany terminu publikacji raportu za I kwartał 2011 r.

6 maja, 2011