Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 14 stycznia 2011 r.

14 stycznia, 2011