Otrzymanie dywidendy za rok 2012 od spółki zależnej

24 kwietnia, 2013