Otrzymanie przez Spółkę decyzji organu II instancji utrzymującej w mocy decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

16 listopada, 2018