Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

22 marca, 2012