Otrzymanie zawiadomienia od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce

19 sierpnia, 2011