Otrzymanie zawiadomienia od ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zwiększeniu stanu posiadanych akcji FERRO SA o co najmniej 2%

25 maja, 2012