Otrzymanie zawiadomienia od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce

29 kwietnia, 2011