Otrzymanie zawiadomienia od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

12 listopada, 2010