Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu FERRO SA

23 grudnia, 2015