Otrzymanie zawiadomienia od PKO BP BANKOWY PTE SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

26 kwietnia, 2010