Otrzymanie zawiadomienia od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce

29 kwietnia, 2011