Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy FERRO SA o zamiarze dokonania połączenia z Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

1 września, 2014