Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółke zależną.

27 sierpnia, 2020