Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną

14 grudnia, 2017