Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

22 lutego, 2021