Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniąca obowiązki zarządcze

5 października, 2021