Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

3 grudnia, 2020