Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

1 kwietnia, 2022