Powołanie członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.

6 czerwca, 2014