Powołanie członków Rady Nadzorczej FERRO S.A.

16 grudnia, 2016