Powołanie Komitetu Wynagrodzeń oraz wybór członków Komitetu Audytu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej

23 czerwca, 2022