Powołanie Rady Nadzorczej II kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERRO SA

24 czerwca, 2010