Powołanie Zarządu FERRO SA przez Radę Nadzorczą na kolejną kadencję.

5 czerwca, 2013