Powołanie Zarządu FERRO SA przez Radę Nadzorczą Spółki na kolejną kadencję

24 czerwca, 2010