Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

3 września, 2012