Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 r.

13 stycznia, 2011