Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2015r.

14 maja, 2015