Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 maja 2012 r.

7 maja, 2012