Rejestracja przez Sąd kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu FERRO SA

9 lutego, 2011