Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

12 maja, 2010