Rozszerzony raport półroczny Grupy Ferro S.A. obejmujący okres I półrocza 2010r.

19 stycznia, 2022