Skonsolidowany raport półroczny 2022 r.

20 września, 2022