Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku

25 czerwca, 2018