Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 28 czerwca 2016 r.

29 czerwca, 2016