Uchwała Zarządu Spółki z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rekomendacji co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022

18 maja, 2023