Uchwała Zarządu Spółki z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie rekomendacji pokrycia starty za 2017 r. oraz wypłaty dywidendy z zysków spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy

24 maja, 2018