Uchwały podjęte przez ZWZ FERRO SA w dniu 23 maja 2012r.

23 maja, 2012