Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia o wyłączności na negocjacje i nabycie akcji Termet S.A. oraz udziałów w Tester sp. z o.o. wraz z aneksami

26 listopada, 2020