Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 8/2010 – Zakończenie subskrypcji i sprzedaży.

1 lipca, 2010