Uzupełnienie informacji o umorzeniu 10 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO S.A.

2 września, 2011