Uzupełnienie informacji o umorzeniu 6 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

20 września, 2011