Uzupełnienie informacji o umorzeniu 7 084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A spółki FERRO SA

13 marca, 2012