Uzupełnienie informacji o umorzeniu akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRO SA

5 grudnia, 2014