Uzupełnienie informacji o zmianie liczby członków Zarządu oraz o powołaniu nowego członka Zarządu w Spółce

1 marca, 2017